top of page

OM OSS

STORHETEN LIGGER

I DETALJERNA

Vi omvandlar dagligen hundratals problem och utmaningar till lösningar och vårt geografiska område sträcker sig inom en 20 mila radie från Stockholm.

Oavsett om det gäller en totalentreprenad eller ett mindre byggserviceuppdrag, så ligger framgången oftast i att man ser till de små detaljerna. Att allt planeras, dokumenteras och kommuniceras väl.

Våra ledord har alltsedan starten 1993 varit kunskap och kvalitet. För med rätt kompetens på rätt plats och med hög kvalitet som främsta ledord kommer man längre. Får snabbare resultat och nöjdare kunder. Vi arbetar ständigt med att underhålla och bygga kunskapen inom företaget med regelbundna vidareutbildningar och vi är sedan 2007 BF9K-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Anchor 4

VÅRA UPPDRAG

Hos oss är inget uppdrag det andra likt, men några saker har de faktiskt gemensamt. För i varje uppdrag finns ett team som ser till att vi planerar effektivt, är flexibla i vårt sätt att arbeta och behåller fokus på slutresultatet hela vägen in i mål.

 

Vi arbetar i första hand mot stad och kommun gällande entreprenadarbeten och byggservice. Våra uppdrag sträcker sig från enklare arbeten till mer omfattade och komplexa där hög kvalitet alltid är vårt ledord. Typiska arbeten som utförs är renoveringar efter vattenskador, takarbeten, brandskador, markarbeten, stambyten, lokalanpassningar m.m. Arbeten utförs omkring och i lägenheter, skolor, sjukhus, ålderdomshem, kontorslokaler, laboratorier och fabriksmiljöer.

DJI_0009_edited.jpg
Anchor 2

VÅRT SYNSÄTT

Flexibilitet handlar om att kunna arbeta från en bra plan. Och inte vara rädd för att totalt kunna förändra den.

 

I alla byggprojekt möter man förr eller senare på utmaningar som man inte räknat med från början. Framgången i projektet handlar om hur man hanterar dem. På MBF borgar vår breda och långa erfarenhet för att vi står redo att möta alla eventuella utmaningar och på mest effektiva sätt att lösa dem.

Anchor 1

VÅRA POLICYER

Oavsett om det gäller en totalentreprenad eller ett mindre byggserviceuppdrag, så ligger framgången oftast i att man ser till de små detaljerna. Att allt planeras, dokumenteras och kommuniceras väl.

Våra ledord har alltsedan starten 2002 varit kunskap och kvalitet. För med rätt kompetens på rätt plats och med hög kvalitet som främsta ledord kommer man längre. Får snabbare resultat och nöjdare kunder. Vi arbetar ständigt med att underhålla och bygga kunskapen inom företaget med regelbundna vidareutbildningar och vi är självklart BF9K certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

_FJH9007_edited_edited.jpg

KVALITET

MBF AB:s kvalitetsarbete ska genomsyra hela företaget. Ett gott arbete med hög kvalitet ger ständigt nöjda och återkommande kunder. Vi ska ständigt förbättra våra produkter och tjänster.

God kvalitet uppnår vi genom att:

 • Följa gällande lagar och förordningar

 • Följa kundens intentioner om tänkt slutprodukt

 • Där vi kan, föreslå bättre lösningar

 • Följa upprättade rutiner och utföra egenkontroller där detta är väsentligt

 • Uppfylla kundens tänkta kvalitet på både produkter och tjänster.

cetteup-IC5sX-7PRN8-unsplash_edited_edit

MBF AB värnar om miljön då det är i den framtid vi ska verka. Vi ska samarbeta med våra kunder för att uppnå så miljömässigt goda lösningar som möjligt.

Detta uppnår vi genom att:

 • Följa gällande lagar och regler

 • Följa lokala regler och förordningar

 • Undvika miljöförstörande ämnen i vår produktion

 • Minimera spillet i vår produktion

 • Källsortera byggavfall

 • Använda återvunnet material där det är möjligt

 • Ständigt följa upp, utvärdera och redovisa vårt miljömål

MILJÖ

ARBETSMILJÖ

MBF AB värnar om miljön då det är i den framtid vi ska verka. Vi ska samarbeta med våra kunder för att uppnå så miljömässigt goda lösningar som möjligt.

Detta uppnår vi genom att:

 • Följa gällande lagar

 • Följa lokala regler och förordningar

 • Vara uppmärksamma och förutseende vid riskbedömningar

 • Tillhandahålla företagshälsovård

 • Vi involverar skyddsombud vid beredning av nya arbetsplatser

 • Vi regelbundet utför skyddsronder

 • Vi nogsamt utreder olyckor och tillbud

 • Vi sätter våra anställdas hälsa och välmående främst

bottom of page